Overview Overview Search Search Up Up
All Downloads
Number of Downloads: 30
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
pdf.png Информационен бюлетин - финален HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-12-22
1.14 MB
232
pdf.png Информационен бюлетин декември 2015 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-12-21
912.62 KB
165
pdf.png Информационен бюлетин юни-ноември 2015 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-11-24
953.79 KB
152
pdf.png Брошура "Мултиплициране на достоен труд, достоен живот!" HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-08-12
1.9 MB
286
zip.png Мобилна изложба "Лицето на труда" 2015 p2 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-08-11
1.45 MB
404
pdf.png Казус HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-07-21
483.04 KB
142
ppt.png Сергиу Юрку - Профсъюзното движение в Република Молдова

(1 vote)Created
Size
Downloads
2015-07-21

13
pdf.png Валентина Бодруг - Лунгу - Република Молдова: реалности и тенденции за развитие HOT

(4 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-07-21
423.67 KB
142
pdf.png Кристина Стоянова - Психологически аспекти на лобирането. Писане на лобистко писмо HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-21
617.38 KB
156
pdf.png Леонтина Израел - Лобиране HOT

(5 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-21
331.46 KB
207
pdf.png Емилия Маркова - Трипартитен и бипартитен социален диалог HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-21
353.59 KB
147
pdf.png Емилия Маркова - Как да подобрим колективното трудово договаряне HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-21
624.61 KB
140
pdf.png Екатерина Рибарова - Социалният диалог в България и Европейския съюз HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-21
199.2 KB
157
pdf.png Екатерина Рибарова - Мултинационални компании - труд и индустриални отношения HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-21
196.07 KB
145
pdf.png Чавдар Христов - достоен труд и диалог, гледната точка на КНСБ HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-21
306.91 KB
166
pdf.png Информационен бюлетин януари-юни 2015 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-16
1007.45 KB
112
pdf.png Величка Микова - Европейска социална харта, ревизирана HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
431.01 KB
174
pdf.png Величка Микова - ХОПЕС и четирите решения на СЕО по делата ВИКИНГ, ЛАВАЛ, РУФЕРТ и Комисията срещу Люксембург HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
506.03 KB
173
pdf.png Величка Микова - Основни трудови и синдикални права според европейското законодателство - Европейска социална харта HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
475.88 KB
177
pdf.png Ренета Василева - Промени в нормативни документи по безопасни и здравословни условия на труд HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
385.15 KB
186
pdf.png Ренета Василева - Социален диалог в областта на здравословните и безопасни условия на труд в България HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
773.51 KB
179
pdf.png Николай Недев - Практическа постановка на КТД в съвременни условия. Успешните преговори в несигурност HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
1020.93 KB
172
pdf.png Михаела Тодорова - Координация на системите за социална сигурност в ЕС HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
209.47 KB
141
pdf.png Илияна Денкова - Работа в екип HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
1.63 MB
148
pdf.png Илияна Денкова - Стресът на работното място - предизвикателство и превенция на стресовата ситуация в екипната работа на организацията HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
535.92 KB
147
pdf.png Чавдар Христов - Незащитената заетост, същност и проблеми HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-01-12
193.03 KB
202
pdf.png Информационен бюлетин септември 2014

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2014-09-24
431.11 KB
99
pdf.png Информационен бюлетин май 2014 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2014-05-21
936.42 KB
111
pdf.png Информационен бюлетин декември 2013

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2013-12-27
518.15 KB
77
pdf.png Информационен бюлетин октомври 2013 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2013-10-31
403.45 KB
102