Ние предлагаме

“Вие виждате само това, което знаете” е казал Гьоте.
Проекта “Достоен труд за достоен живот” предлага много възможности да се информирате за глобалните взаимоотношения и възможности за действие на синдикатите:

  • Едногодишен обучителен курс (начало: октомври 2013 г.)
  • Еднодневни семинари
  • Обществени събития
  • Мобилна изложба
  • Печатни материали

Глобалното работническо съзнание има нужда от мрежа

Много е важно да осъществите контакт с единомишленици затова са поканени да участват интересни гости от различни (развиващи се) страни. По този начин се създават възможности за междунационален обмен и обучение заедно и един от друг.