Едногодишен обучителен курс

„Мисли глобално, действай глобално!”

Ключовата дума глобализация е във всички разговори. И наистина най-вече служители и работници по целия свят са значително засегнати от глобализацията. Мултинационалните компании използват умело глобални структури, за да увеличат печалбите си все повече и повече: Ако труда става прекалено скъп в „развитите” страни, те преместват производствения процес и все повече и повече процеси и услуги в страни с ниски заплати – често така наречените развиващи се страни.

С липсвата социални стандарти, права на работниците и екологични закони наистина е евтино да се произвежда - така работниците губят и тук и там: създавайки заплаха за преместване на производството синдикатите и цели държави стават жертви на изнудване. Надпреварата за достигане на дъното е следствието от този процес. Световната икономическа криза също стимулира тези действия.

Ако хората не искат да бъдат изцедени и разрушени, единственото нещо, което ще помогне е: Синдикатите трябва да работят заедно в световен мащаб и да формират отношения с неправителствени организации! Как можем да променим глобалните структури заедно, как можем да работим заедно с колегите по целия свят и как всички могат да се възползват от това - това ще бъде разработено заедно в курса на обучение.


Кой? Целевата група


Курсът на обучение цели служители на синдикатите и техните федерации, синдикални членове, както и служители на неправителствени организации, които се интересуват от международна дейност на синдикатите и искат да я закрепят в своите организации. През целия курс на обучение участниците са подкрепяни от екипа на курса на обучение и наставници, идващи от областта на синдикатите.

Защо? Целите

Глобалните действия имат нужда от глобално съзнание: Една от целите на обучението е да се покажат глобалните връзки, да се разберат и да се изследват. На тази основа участниците се развиват, като се започне от момента на тяхния съответен контекст, конкретни възможности за действия на синдикатите в световен мащаб.

Глобалното съзнание има нужна от свързване в мрежа: При контакт с колеги съмисленици от целия свят е от изключително значение. Затова в курса на обучение каним интересни гости от различни сектори и развиващи се страни. Но също така в рамките на Европа от една страна има различия и напрежение, но от друга – отправна точка за трансгранично сътрудничество. Затова курсовете за обучение се провеждат по едно и също време и в трите страни по проекта: Австрия, Бразилия, България, Литва, Полша и Румъния. По време на обучението се създават възможности участниците да се опознаят взаимно, за обмен през границите и учене заедно и един от друг.