Семинари година 1

На 15-16 юли 2015 г. в Бургас се проведе заключителният модул от едногодишното обучение по проекта, като на участниците бяха раздадени сертификати за преминато обучение.

Също така представителите на КНСБ и НПО взеха участие в изложбата по проекта "Мултиплициране на достоен труд", която в този период се намираше в Бургас и предстои да посети други областни градове.