Едногодишен обучителен курс 2

Едногодишен обучителен курс през втората година на проекта

През втората година на изпълнението на проекта се проведе идентично на първогодиншното обучение с други участници от представители на КНСБ и членове на НПО. 

Целевата група и целите на обучението са представени тук