Семинари година 2

На 14 и 15 октомври се проведе последният седми модул втората година на обучението по проекта "Мултиплициране на достоен труд". Целта на последното обучение беше участниците да могат да разпространят знанията и уменията придобити по време на предишните шест модула, като така допринесат максимално за популяризиране на идеите за достоен труд.

Модулът се проведе в централната сграда на КНСБ, като в края на обучението участниците получиха сертификати за участие в обучението.