Международна конференция в Клуж-Напока, Румъния

В периода 22-25 април, 2015 г. беше проведена съвместна международна конференция в Клуж-Напока, Румъния, като част от дейностите по проект „Мултиплициране на достойния труд – достоен живот!”. Участници в семинара бяха представители от обучителните курсове, проведени в страните – партньори по проекта – Румъния, Австрия, Полша, Литва, Бразилия и България.

В България проектът се осъществява съвместно с Балкански институт по труда и социалната политика. След осъществен подбор от българска страна, представители на международния семинар бяха:

Тодорка Дамянова – председател на РС на КНСБ, гр. Дупница

Десислава Янева – председател на РС на КНСБ, гр. Велико Търново

Грациела Ранкова – председател на РС на КНСБ, гр. Разград

Деница Нитова – председател на РС на КНСБ, гр. Враца

Малина Илиева – младши експерт – юрист, отдел „Правна закрила на труда”

Леонтина Израел – координатор на проект „Мултиплициране на достоен труд – достоен живот!”, КНСБ

Росен Матев – координатор на проект „Мултиплициране на достоен труд – достоен живот!”, ПИТСП

Юлиян Илиев – шофьор, КНСБ

 

Фокус на конференцията беше поставен върху взаимодействията между синдикатите и неправителствените организации в страните участници в проекта в сферата на въпросите, свързани с достоен труд. От всяка страна участниците бяха средно по 8 души, придружавани от по двама координатори, съответно от синдикат и от неправителствена организация. По време на семинара бяха представени интересни презентации от всички страни участници.

Българските участници представиха работата на КНСБ, структурата на Конфедерацията, основни проблеми при борбата за достоен труд в България, основни принципи в колективното трудово договаряне, както и ситуацията, относно достойния труд в 3 региона – Враца, Велико Търново и Разград.

Програмата включваше среща с представители на регионалната синдикална структура на „Cartel ALFA”, среща с преподаватели от университета в Клуж-Напока, факултет за Социални науки, Development Studies Department, среща с представители от организация ProVobis „Национален ресурсен център за доброволен труд”, Румъния.

Беше организирано проучвателно посещение във верига хипермаркети в града, където участниците имаха възможност да се срещнат с представители на мениджмънта и с представители на синдикалната организация.

Бяха организирани няколко работни сесии, в които участниците имаха възможност да се опознаят помежду си, да разговарят относно бъдещи съвместни проекти и да обменят опит. Интересните задачи провокираха креативността на участниците. Всяка група трябваше да направи кратък клип по предварително зададени теми, някои от които Fair Supermarkets,  Fair chocolate, TTIP, Upcycling Fashion, Rana Plaza.

Всички участници активно споделяха опита на страната, от която идват, както и обменяха ефективно опит с колегите си.

България участва активно и в предоставената възможност на интеркултурно общуване по време на семинара. Всяка вечер беше посветена на тематично представяне на културата и обичаите на всяка от държавите – участнички. Групата от България  се представи достойно с презентация за страната, за културата, традициите и туризма. Подготвена беше маса с кулинарни изкушения и подаръци за останалите участници.

Екип по проект "Мултиплициране на достоен труд - достоен живот!"