Партньори на КНСБ от Молдова: Важно е не само себе си да защитиш, но и да не допускаш нарушаване на правата на другите

Партньори на КНСБ от Молдова: Важно е не само себе си да защитиш, но и да не допускаш нарушаване на правата на другите

На 29 и 30 май 2015 г. експерти от Молдова посетиха община Минерални бани, област Хасково по проект „Мултиплициране на достоен труд – достоен живот!” DCI NSA-ED/2012/279-811, финансиран по програма Europe Aid. КНСБ е партньор от България заедно с Балканския институт по труда и социалната политика.

 

Основната идея на проекта е чрез сътрудничеството между синдикати и неправителствени организации да се мултиплицира стратегията на МОТ за достойния труд. Партньорите по проекта са синдикати и неправителствени организации от Румъния, Австрия, България, Полша, Литва и Бразилия.

 

Д-р Валентина Бодруг-Лунгу е професор в Молдовския държавен университет. Тя е национален експерт по въпросите за равнопоставеността между мъжете и жените и е президент на неправителствената организация „Център за равнопоставеност”.

За първи път ли идвате в България и какви са Вашите впечатления?

Всъщност идвам за втори път в България и то точно по проекта, свързан с достойния труд и достойния живот. Смятам, че такива проекти са много важни. След три години, когато за последно бях тук, смятам, че нещата са много по-добре. Виждам по-добро сътрудничество между синдикатите и неправителствените организации, което е добър индикатор за демокрация и солидарност.

Вие сте президент на неправителствена организация, която се занимава с въпросите на равнопоставеността между мъже и жени. Можете ли да споделите с нас кои са различията в третирането на едните и другите по отношение на техния трудов живот?

Във всяка държава правителствата се стремят да осигурят еднакъв достъп на мъжете и жените до пазара на труда, както и равни права и възможности за двата пола. Проблемът е в това, че държавите приемат огромни пакети от задължения в тази сфера, които после им е трудно да изпълнят.

В Молдова, например, въпреки че броят на жените на ръководни постове постоянно се увеличава, като са приети и закони за равенство между половете, за семейното насилие и т.н., все още има много работа в тази посока.

Каква е разликата в заплащането на труда между мъжете и жените в Молдова?

Разликата на пръв поглед не е голяма – 13%, но проблемът е в методологията – каква е тя, че да има подобна разлика в заплащането. Излиза, че тази цифра е по-ниска от други европейски държави, но в Молдова това поражда много проблеми.  Допреди три години разликата в заплащането между мъжете и жените беше 30%.

Статистиката отчита само количественото измерение на заплатата и не обръща внимание на другите фактори. Към нашата неправителствена организация се обръщат много жени, които се оплакват от дискриминация на работното място. Включително бременни жени. Те не се обръщат към държавните структури, защото се страхуват от проблеми с работодателя. Има случаи, при които след подобни сигнали, жени са били уволнявани.

 

 

Освен това са известни и случаи на насилие и сексуален тормоз над млади жени на работните им места. Това препятства в голяма степен постъпването им на пазара на труда. Когато на интервюто за работа питат една жена не за професионалните й качества, а за това дали е омъжена, дали има деца, включително да представи справка дали е бременна, тогава говорим за откровена дискриминация.

Какви политики предлага Вашата организация за справяне с тези проблеми?

Съвместно с женската организация на молдовския синдикат ние провеждаме много обучения, чиято цел е да предостави информация на жените за техните права, как да бъдат защитени и за какво могат да настояват.

Работим в много голяма близост с хората, включително със завършващи студенти, защото много често те не знаят какви са техните трудови права, а и всеки има свое разбиране за това какво е достойният труд и достойният живот.

Какво е достойният труд за Вас?

Няма смисъл да Ви цитирам какви са стандартите на МОТ за достоен труд. За хората в Молдова достойният труд значи висока работна заплата, независимо какви са условията на работа. Въпросът е да се получават достатъчно пари.

По проекта „Мултиплициране на достоен труд – достоен живот!” бяхме и в други държави, където има различни разбирания. В Австрия акцентът също пада върху високата заплата, но там хората са загрижени и за работното време, за времето за почивка и за времето, което можеш да посветиш на семейството си.

Затова когато говорим за достоен труд, искаме да обърнем вниманието на хората не само върху високата заплата. Те трябва да разбират какво значение имат за тях безопасността и здравето по време на работа, социалната защита, защитата от дискриминация. Защото е важно не само себе си да защитиш, но и да не допускаш дискриминация по отношение на други хора.

 

 

Сергей Юрку е заместник-директор на отдел „Икономическа и социална закрила” в Националната конфедерация на синдикатите в Молдова.

За първи път ли идвате в България? Какво най-много Ви впечатли по време на престоя Ви тук?

Бил съм в България преди 7-8 години. Прекарах в София само 2-3 дни и посещението ми беше свързано със синдикална дейност. Международната конференция, която посетих, разглеждаше темата за транснационалните компании. Впечатленията ми бяха добри, особено при общуването с българските представители на синдикатите.

Този път успях да видя повече – посетихме и села, и градове, видяхме природата на България. От друга страна – общувахме само с българи. Така разбрах много повече за хората и за техния характер.

Вие се занимавате с икономическата политика и със социалната закрила във Вашата конфедерация. Какви са основните Ви искания към работодателите в Молдова по отношение на заплащането на труда?

 

 

Да, работя в департамента по социална защита, който е отговорен за преговорите с работодателите за повишаване на работните заплати и за защитата на правата. Процесът е труден, ние водим преговори и за минималната работна заплата. Тя се увеличава всяка година на 1 май и сега стана 100 евро.

Това, предполагам, е подарък за работниците и служителите за Деня на труда...

Подаръкът е малък. Опитваме се всяка година да вдигнем МРЗ с повече, отколкото реално накрая се постига. Винаги се налагат отстъпки, тъй като това е въпрос на преговори.

В Молдова не отдаваме такава значимост на 1 май. Причината за това е, че този празник се политизира прекалено много. Излизат партии с партийни лозунги, а не с такива, свързани с труда. Така ние се дистанцирахме от  1 май и отбелязваме празника на своята конфедерация на 7 юни.

Какво смятате за някои от предложенията на КНСБ по заплащането на труда, например увеличаване на МРЗ всяка година до достигане на 50% от СРЗ, определяне на законов механизъм за договаряне на заплащането на труда в предприятията чрез КТД?

Това е добро предложение, което по принцип е европейска практика. В Молдова също сме го поставили на масата, като очакваме властимащите да предприемат стъпки в тази посока.

Тези 100 евро, за които споменах, са МРЗ за реалния сектор. За публичния сектор в Молдова, обаче, МРЗ е 50 евро. Нашата цел е да има общ механизъм за установяване на МРЗ за всички работещи.

Какво означава достойният труд за Вас?

В Молдова достойният труд и достигането на висок стандарт на живот са функция на достойното заплащане и добрите условия на труд.