Работно посещение в Австрия

От 15 до 17 декември, 2014 г. беше осъществено посещение в Австрия за обмяна на опит като част от дейностите по проект „Мултиплициране на достоен труд-достоен живот!”.  В посещението участваха Мила Николова, експерт от СТСБ и Мартин Иванов, експерт от отдел „Обучения и проекти” от КНСБ. Двудневната програма беше интересна и много динамична.

Тя беше изготвена на базата на проявен интерес от страна на участниците. Те бяха запознати с начина на работа на австрийските синдикати, като посетиха централата на OGB във Виена. Домакините бяха организирали разнообразни срещи с представители на Международния отдел, отдел „Обучения”, представители на транспортните синдикати VIDA, представители от Австрийската федерална камара на труда. Също така беше посетен строежът на логистичен център за контейнери извън града. Той ще бъде изграден на 2 етапа и при завършването на първия се очаква там да бъдат доставяни и преразпределяни десетки хиляди контейнери годишно с участието на пътен и железопътен транспорт. Центърът ще обслужва основно нуждите на града и източната част на страната. Участниците посетиха и офиса на неправителствената организация – партньор по проекта „Sudwind“ и се запознаха с дейността й, насочена основно към защита както на потребителите, така и на хората, работещи в различни видове промишленост. Обмяната на опит включваше посещение в гр. Линц, където им бе представено „Синдикалното училище“. Вече повече от половин век австрийските синдикати провеждат вечерни и съботно - неделни обучения в рамките на учебната година за усвояване на различни общи знания и умения от участниците-доброволци: за европейските структури и процедури, за трудовото и осигурително законодателство, умения за преговаряне, за презентиране и пр. Визитата беше ползотворна и постави началото на нови контакти и бъдещи сътрудничества в областта на синдикалното обучение и обмен на добри практики.

На 26 и 27 януари, 2015 г. се проведе учебно посещение в България като част от дейностите по проект „Мултиплициране на достоен труд-достоен живот!”. В посещението участваха Дорис Бауер и Харалд Обенаус от Австрия. Г-жа Бауер работи към Австрийската агенция за международно сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания. Г-н Обенаус е председател на синдикалната организация в предприятие, поизвеждащо електрически автомобилни и ж.п. части. За гостите бяха организирани интересни и разнообразни срещи в централата на КНСБ, както и в офиса на Балканския институт по труда и социалната политика. Участниците имаха възможност да се срещнат с представители на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ и Ресурсния център, където бяха запознати с работата на екипа, както и с основни проблеми на пазара на труда в България и начините за преодоляването им. Бяха организирани още срещи във Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост, където се получи интересна дискусия за условията на труд в сектора и в мултинационалните компании. Бяха обсъдени основните предизвикателства в работата на синдикалната организация. Още срещи бяха организирани с представители от различни направления и департаменти на КНСБ – „Обучения, проекти и международна дейност”, както и беше отделено време гостите да посетят Музея на синдикалното дело в България. Ползотворна беше срещата с представители от СТСБ, които отделиха време за представяне на условията на труд в България, работните заплати, предизвикателствата пред синдикалната организация, както и за въпросите, свързани с равнопоставеност между половете на работните места в сектора. Специална среща беше организирана с директора на ЦПО на СТСБ, г-жа Серкеджиева, която представи пред гостите обученията, които центърът успешно провежда. Безспорно интерес представляваше посещението на депо „Обеля” на Софийското метро и срещата с представители на синдикалната организация на „Метрополитен”. Там групата бе посрещната от председателя на синдикалната организация към СТСБ г-н Павел Димов и представителя в депото г-н Вл. Манов. Тя имаше възможност да разгледа влаковете, които се движат по линиите, практическата работа по ремонта, поддръжката и съхранението на машините и условията на труд в депото. След обиколката бе проведен разговор за социалния диалог в предприятието и бяха представени постиженията в колективното договаряне, които основателно впечатлиха гостите. Бе подчертано, че диалогът е немислим без добра воля и от двете страни.